هزار میلیارد ریال پروژه در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی بهره برداری شد

خبرگزاری ایرنا :

«علی بهرامی زاده» روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: از این تعداد ۶ پروژه در حوزه تامین برق به میزان ۱۲۴.۵ مگاوات در ۶ شهرک و ناحیه صنعتی استان اجرا شده و به بهره برداری رسیده است. 

وی ادامه داد: ۱۱ پروژه دیگر عمرانی مربوط به تامین آب به میزان ۵۵.۲۶ لیتر بر ثانیه با اعتبار هزینه شده ۱۵۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال در ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی خراسان رضوی بهره برداری شده است. 

رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی اضافه کرد: همزمان با دهه فجر امسال همچنین عملیات اجرایی ۱۲ پروژه عمرانی با اعتبار ۴۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در هشت شهرک و ناحیه صنعتی استان آغاز شده است. 

شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در حال حاضر دارای ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب است که از این تعداد ۴۴ شهرک و ناحیه صنعتی دارای زمین و ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری است که از این تعداد ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته واقع شده است.

https://dailybulletin.ir/06/02/2022/%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5/