ویزیت رایگان ۱۲۵ نفر در روستای “حاجی آباد” کردکوی

خبرگزاری ایسنا

حسین باقری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به ارائه خدمات جمعیت هلال احمر در شهرستان کردکوی همزمان با شهرهای مختلف استان گلستان، اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر کاروان سلامت هلال احمر به منظور ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به روستای کم برخوردار حاجی آباد اعزام شد.

ویزیت رایگان ۱۲۵ نفر در روستای "حاجی آباد" کردکوی

ویزیت رایگان ۱۲۵ نفر در روستای "حاجی آباد" کردکوی

وی با بیان اینکه کاروان سلامت هلال احمر با ظرفیت داوطلبی پزشک عمومی، ماما، روانشناس، کارشناس بهداشت، تکنسین دارویی در مدت یک روز ۱۲۵ بیمار مراجعه کننده را ویزیت کرد، افزود: در این کاروان سلامت معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر گلستان هم از آن بازدید کرد.

ویزیت رایگان ۱۲۵ نفر در روستای "حاجی آباد" کردکوی

ویزیت رایگان ۱۲۵ نفر در روستای "حاجی آباد" کردکوی

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کردکوی با تاکید بر اینکه تکنسین های دارویی حاضر در کاروان سلامت، داروی رایگان به ارزش ۹۵ میلیون ریال به بیماران تحویل دادند، خاطرنشان کرد: همچنین در حاشیه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردمِ روستا، آموزش های کمپین آموزشی خانه های هلال با موضوع مقابله با مخاطرات طبیعی در قالب بازی های آموزشی به کودکان روستا داده شد.

ویزیت رایگان ۱۲۵ نفر در روستای “حاجی آباد” کردکوی