جامعه عشایری نیاز ویژه‌ای به اعتبارات محرومیت زدایی دارد

خبرگزاری ایسنا

محمدمهدی فروردین جمعه ۶ خرداد در جلسه شورای عشایری شهرستان فیروزآباد اظهار کرد: اگر بخواهیم مشکلات جامعه عشایری را به صورت اساسی حل کنیم باید فرزندان عشایر را وارد دانشگاه‌های معتبر کنیم و از خروجی دانشگاه آنها بتوانند تصمیمات خوبی در حوزه مدیریتی و اجرایی اتخاذ کنند.

او تاکید کرد: جامعه عشایری نیاز ویژه‌ای به اعتبارات محرومیت زدایی دارد و باید در بعد قانونگذاری این اعتبارات در حوزه توسعه هزینه شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران نیز بیان کرد: برای اولین بار بودجه عشایری در مجلس ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بحث مدارس عشایری اختصاص داده شده که با همکاری وزارت آموزش و پرورش تمام مدارس باید تجهیز شوند.

عباس پاپی‌زاده اضافه کرد: ایل راههای عشایری حق قانونی، مشخص و شناخته شده عشایری است و هیچ دستگاه اجرایی حق تصرف به ایل‌راهها را ندارد و این خلاف قانون است.

او عنوان کرد: برای حمایت از عشایر تصمیمات خوبی در حوزه مرمت راه‌های عشایری  در مجلس گرفته شده و اعتبارات آن نیز به نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است.

https://dailybulletin.ir/27/05/2022/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b9%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/