توضیح معاون وزیر درباره اجرای تعرفه های پرستاری در سال ۱۴۰۱

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبادی، روز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ در نشست خبری که به مناسبت روز پرستار در محل وزارت بهداشت برگزار شد، با عنوان این مطلب که سلامت ما مرهون مدافعان سلامت است، گفت: مردم در دوران کرونا باعث شد بیشتر با خدمات ارزشمند کادر بهداشت و درمان آشنا شوند.

وی افزود: ما نیازمند مشارکت حداکثری مردم در پیشبرد برنامه‌های نظام سلامت هستیم و اگر غیر از این باشد، شاید برنامه‌های ما با شکست مواجه شود.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: در همه جای دنیا، مشارکت مردم منجر به ارزان سازی خدمات شده است.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم رویکرد نظام سلامت را تغییر دهیم تا بتوانیم منابع حوزه سلامت را مدیریت کنیم.

عبادی گفت: توانمندی پرستاران فقط در داخل بیمارستان‌ها باقی مانده است، در حالی که این ظرفیت در نیروی پرستاری وجود دارد که خدمات مراقبتی را در جامعه داشته باشد.

وی افزود: توسعه و گسترش پرستار بهداشت، می‌تواند ما را در ارتقای سطح سلامت جامعه کمک کند.

عبادی در خصوص وضعیت شهدای پرستاری، گفت: آمارها حکایت از قطعی شدن پرونده ۶۶ پرستار شهید دارد و این فرایند همچنان ادامه دارد.

وی در ارتباط با تغییر وضعیت نیروهای پرستاری، افزود: در شرایط موجود ۰.۹ نیروی پرستاری به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور داریم.

معاون وزیر بهداشت با مخاطب قرار دادن مسئولان خارج از وزارت بهداشت، ادامه داد: بی توجهی به حوزه پرستاری، بی توجهی به سلامت خودمان است. لذا امیدواریم به زبان مشترک در اهمیت حرفه پرستاری و نظام سلامت برسیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تأمین اعتبار اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۱، گفت: روند بودجه گذاری در دولت سیزدهم فرق کرده و به این شکل نیست که اعتبار مشخصی پیشنهاد بدهیم.

عبادی، به سوال خبرنگار مهر که پرسید آیا وزارت بهداشت برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۱، اعتبار مورد نیاز را به دولت پیشنهاد داده است یا خیر، پاسخ شفافی نداد.

توضیح معاون وزیر درباره اجرای تعرفه های پرستاری در سال ۱۴۰۱