نقاط قوت عملکرد فاطمی امین دیده شود/زمان استیضاح نیست

خبرگزاری ایرنا :

عباس گودرزی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد روند بررسی استیضاح وزیر صمت گفت: برای هر اقدامی باید شرایط را بسنجیم که در این امور خیری  وجود دارد یا خیر؟ و آیا تغییر وتحول  در این حوزه وضعیت را بهتر می کند؟ در غیر این صورت هر  اقدامی خارج از عقلانیت خواهد بود.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشت:تشخیص بنده این است که با استیضاح فاطمی امین اتفاقی در حوزه صنعت رخ نمی دهد و تغییر محسوسی به وجود نمی آید از این جهت که وضعیت موجود محصول مجموعه ای از علل و عواملی است که در گذشته رخ داده است.

نماینده مردم بروجرد که خود از مخالفان استیضاح وزیر صمت است گفت: این اقدام در شرایط فعلی زود است چون یکسال از آغاز بکار دولت نگذشته است  و  وزرات صمت  هم عرصه بسیار بزرگی متاثر از شرایط تحریمی و دیگر تصمیم های حوزه اقتصادی کشور بوده است .

وی افزود: اگر بخواهیم با تغییر شخص وزیر صمت  مشکلات حوزه صنعت و معدن را  حل کنیم باید توجه داشته باشیم که مولفه های زیادی در ضعف حوزه صنعت تولید و اشتغال در کشور وجود دارد.

نماینده مردم بروجرد بیان داشت: باید شرایط کشور  را ببینیم و واقع نگر باشیم در این وضعیت دولت بیش از هر زمان دیگری نیاز به انسجام، همدلی ،حمایت و همراهی با مجلس را دارد نباید تصمیم احساسی در این زمینه گرفته شود.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: البته این نافی نقاط ضعف مجموعه وزرات صمت نیست کما اینکه همه بخش ها و مدیران نقاط ضعف و قوتی دارند اما وضع موجود محصول این نقاط ضعف نیست که با تغییر فرد اوضاع تغییر یابد.

گودرزی خاطر نشان کرد:به نظر می رسد که باید در یک بازه زمانی یکساله از عمر دولت باید بررسی کنیم  هر جا که نیاز به تغییر دارد این تغییر اتفاق بیفتد البته این نافی نظارت مجلس نیست و مجلس نظارت خود خواهد داشت اما نظر بنده این است که نقاط قوت وزیر فعلی صمت  هم دیده شود.

نقاط قوت عملکرد فاطمی امین دیده شود/زمان استیضاح نیست