بازدید سفیر ایران در تاجیکستان از کتابخانه ملی دوشنبه

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت امور خارجه، محمدتقی صابری سفیر فوق‌العاده و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران از کتابخانه ملی تاجیکستان بازدید و با رئیس آن جمعه خان فیضعلی درمورد توسعه همکاری‌های بین کتابخانه‌های ملی دو کشور هم فرهنگ و هم زبان گفت و گو کرد.

سفیر ایران ضمن حضور در کتابخانه ملی تاجیکستان در ابتدا از تالارهای «مصور تاریخی»، «آثار خانه کتاب»، «کتاب‌های تازه نشر» و «کتاب جمهوری اسلامی ایران» بازدید کرد.

در این دیدار در مورد تاریخ مشترک دو کشور هم زبان و هم فرهنگ و زمینه‌های موجود جهت توسعه مناسبات علمی و فرهنگی و گسترش تعاملات و همکاری‌های میان کتابخانه‌های ملی ایران و تاجیکستان گفت و گو و تبادل نظر صورت گرفت.

صابری در این باره گفت:  جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اقدام به افتتاح نخستین سفارت در «دوشنبه» کرد که حاکی از توجه خاص «تهران» به رشد و گسترش روابط با کشور دوست و برادر تاجیکستان است.

همچنین در ادامه این بازدید سفیر ایران و مدیر کتابخانه ملی تاجیکستان به زمینه‌های تحکیم مناسبات در عرصه‌های فرهنگی و امضای تفاهمنامه همکاری‌های بین کتابخانه ملی تاجیکستان و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تبادل نظر کردند.

در پایان این دیدار، سفیر ایران در تاجیکستان ۲ جلد کتاب به کتابخانه ملی تاجیکستان تقدیم کرد.

بازدید سفیر ایران در تاجیکستان از کتابخانه ملی دوشنبه