آثار جشنواره فیلم فجر از نظر سبک زندگی بررسی می‌شوند/ اهتمام وزارت فرهنگ در تجلی اراده ملی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا عاطفه خادمی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، درباره بخش تجلی اراده ملی در چهلمین جشنواره فیلم فجر گفت: در خصوص جشنواره فیلم فجر امسال نکته ای که مقارن شده با شروع فعالیت دولت سیزدهم، شکل گیری یک نگاه دقیق نسبت به حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور و بازنمایی آن به واسطه ابزار هنر و به ویژه سینما است که این موضوع برای وزارت فرهنگ اهمیت بالایی دارد. 

وی افزود: نکته مهم توجه به رویکرد ایجابی وزارت فرهنگ در بهره مندی و فعال کردن ظرفیت حوزه سینما است که این رویکرد ایجابی به دلیل نگاه مبنایی ناظر بر حل مسائل اجتماعی و فرهنگی و کمک گرفتن از ابزار سینماست که موضوعیت دارد، ما در حوزه وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی به دنبال آن هستیم که ظرفیت رو به رشد، کمک کننده و تسهیلگر در فضای فعالیت های فرهنگی اجتماعی و حل مسائل این حوزه ها را تعریف کنیم و این را رسالت خود می دانیم. 

خادمی درک واقعیت و حقیقت موجود در جامعه ایران را یکی از الزامات مهم و اساسی، این رویکرد دانست و گفت: بحث های زیادی پیرامون جامعه امروز شکل گرفته است و ما الان می دانیم که تهدیدها و فرصت ها در این حوزه به چه شکلی است و تقریبا یکی از موضوعات مهم شاید این نکته باشد که نسبت سینمای ما و آثار تولید شده در سینمای ما با ایده آل ها و تصویرسازی مطلوب از آینده جامعه ایرانی به چه نحوی است؟ ما در این حوزه متاسفانه شاهد آثار تولیدی قابل توجهی نیستیم. 

می‌خواهیم مفهوم سرمایه اجتماعی را به واسطه سینما ارتقا دهیم

مشاور اجتماعی وزیر فرهنگ ادامه داد: یکی از رسالت های سینما، باید ارائه تصویر مطلوب از جامعه باشد. پرداختن به موضوعات مهم در مسائل جامعه از بخش های مهمی است که سینما می تواند وارد شده و طرح مسئله کند، این کار به نوعی مطلوب است که سیاه نمایی نشود ما در حوزه سینما شاهد این هستیم که گاها تولیدات سینمایی در حوزه برساخت گرایی جای می گیرد و موضوعات را بدون روشن کردن هیچ نقطه امیدی، مطرح می کند، این موضوع را نمی توانیم نادیده بگیریم. 

آثار جشنواره فیلم فجر از نظر سبک زندگی بررسی می‌شوند/ اهتمام وزارت فرهنگ در تجلی اراده ملی

وی اظهار داشت: ما در فضای ایجابی قائل به این هستیم، رویکردهایی که فهم مسائل اجتماعی را به واسطه سینما در پیش می گیرند را با فضای ایده آلی که جامعه باید به آن برسد را مرتبط کنیم و فضای امید و نشاط و خوش بینی را به طور کلی مفهوم سرمایه اجتماعی را به واسطه سینما ارتقا بدهیم. برای تحقق این مهم یکی از کارهای اساسی این بود که از ظرفیت جشنواره فیلم فجر برای این کار بهره بگیریم، یکی از کارها اختصاص بخش تجلی اراده ملی در جشنواره است که به صورت خاص نگاه ویژه ای به ظرفیت های متعالی و امیدبخش در جامعه دارد و شاید بشود نگاه ایجابی را پررنگ تر دید، یکی دیگر از برنامه هایی که ما در وزارت فرهنگ و ارشاد پیگیر آن بودیم، موضوع سبک زندگی است که بتوانیم این محور اصلی و اساسی را در جشنواره فیلم فجر لحاظ کنیم و به صورت ویژه به آن بپردازیم.

شناخت شاخص‌ها و مولفه‌های ناظر بر سبک زندگی ایرانی اسلامی، اولویت دارد

خادمی این بخش را نیازمند رویکرد کلی تر دانست و گفت: معتقدم که بخش سبک زندگی و شاخص ها و مولفه های آن باید در یک فضای کلی جشنواره فجر مورد بررسی قرار بگیرد و این تفکیک کردن بخش اراده ملی با دیگر آثار سینمایی را درست نمی دانم و به نظرم باید به صورت واحد آن را بررسی کنیم و این گونه نباشد که آثاری محدود و خاص در این فضا بررسی شوند. باید به طور ویژه به بحث سبک زندگی، همراه با برخی از موضوعاتی که قائل هستیم مسائل فعلی کشور محسوب می شوند، وارد شویم.

صیانت از زبان فارسی، نحوه بازنمایی زن در آثار تولید شده، فرزندآوری و فرزند پروری به عنوان موضوعی مهم برای جامعه، نحوه تعامل اجتماعی با محوریت بازنمایی آسیب های اجتماعی و در نهایت زیست عفیفانه هم محور آخری است که ما به صورت خاص شاخص ها و محورهای سبک زندگی آن را بررسی کردیم. کمیته های تخصصی با استادان دانشگاهی و صاحب نظران تشکیل شده است و با نگاهی تخصصی به مسئله وارد شدیم، این آثار به طور تخصصی مورد بررسی قرار می گیرند تا ما یک بار بتوانیم به صورت روشنی این شاخص ها و مولفه ای هایی که ناظر بر سبک زندگی ایرانی اسلامی است، را داشته باشیم

خادمی گفت: ما برای ورود به این حوزه برای هر مخاطب جامعه ایرانی موضوعیت داریم و سعی کردیم که در مسیر ایجابی قدم گذاشته باشیم تا بتوانیم در این حوزه کار را تعریف کنیم و در سال های بعد به صورت کامل آن را پیش می بریم. از نظر صاحب نظران در حوزه های مختلف نیز استقبال خواهیم کرد.

آثار جشنواره فیلم فجر از نظر سبک زندگی بررسی می‌شوند/ اهتمام وزارت فرهنگ در تجلی اراده ملی