انجمن علمی رسانه ایران هیات مدیره خود را شناخت

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس آراء اعلام شده سیدمهدی شریفی، حجت اله نیکی ملکی، قاسم صفائی نژاد، سیاوش صلواتیان، هاجر آصف، کیومرث حاج رحیمیان و سید نصراله ساداتی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و حمزه امیری و سمیه لبافی بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره حائز اکثریت آراء شرکت کنندگان و معرفی شدند.

همچنین منصوره اخوان و مهدی قمصریان بعنوان بازرسان اصلی و محمدحسین اسماعیلی و سکینه صارمی بعنوان بازرسان علی البدل انجمن انتخاب شدند.این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

انجمن علمی رسانه ایران هیات مدیره خود را شناخت