دُز سوم واکسن هنرمندان پیشکسوت تزریق می‌شود 

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، دز سوم واکسن کرونا با همکاری مرکز بهداشت شمال تهران در محل موسسه هنرمندان پیشکسوت تزریق می‌شود. 

هنرمندان پیشکسوت می‌توانند جهت هماهنگی بیشتر با دفتر موسسه تماس بگیرند. 

همچنین با هنرمندان پیشکسوتی‌ که دز دوم واکسن‌ خود را در محل موسسه تزریق کرده و شامل شرایط فوق می‌شوند از موسسه تماس گرفته می‌شود.

به گزارش ایرنا، موسسه هنرمندان پیشکسوت در سال ۱۳۹۱ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است. اعضای این موسسه هنرمندان رشته‌های گوناگون در حوزه های ادبیات، هنرهای زیبا و هنرهای سنتی بالای ۶۰ سال و دارای گواهینامه درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور هستند. 

https://dailybulletin.ir/22/12/2021/%d8%af%d9%8f%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%85/