عکس/ تیتر روزنامه‌های ورزشی یکشنبه ۱ خرداد

مشرق نیوز :

https://boldder.ir/22/05/2022/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%b1-%d8%ae/